KIẾN THỨC

Rất nhiều điều tuyệt vời bạn có thể làm với trà. Từ cách thức truyền thống đến hãm trà lạnh rồi làm kombucha, chúng tôi chuẩn bị trang Hướng dẫn này để các bạn có thể bắt đầu từ việc bảo quản, pha chế, và thưởng thức trà. Nhưng hơn hết, hãy coi đây chỉ là hướng cơ bản, đừng ngại thử nghiệm và hãy pha chế trà theo cách riêng của bạn!